Hrvatski plivački savez

3
velj
2023
Liga Regije 4

4. veljače 2023. u Sisku., 3. i 4. kolo

Slika članka
3
velj
2023
Regionalno prvenstvo Regija 3, početnici

U Zagrebu, PVC Mladost 4. veljače 2023.

Slika članka
27
sij
2023
Kadetsko regionalno prvenstvo - Regija 1

U Šibeniku 28. i 29. siječnja 2023.

Slika članka
27
sij
2023
Kadetsko regionalno prvenstvo - Regija 2

U Rijeci 28. i 29. siječnja 2023.

Slika članka
Logo Plivačko učilište

Plivačko učilište osnovano je 2016. godine.

Program Plivačkog učilišta služi za stručno osposobljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u plivanju. Isti predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja, školovanja, a time i lakšeg zapošljavanja trenera/ice. Program predstavlja prvi korak u cjeloživotnom učenju, dovodi do individualnog napretka pojedinca, a posljedično i razvoja plivačkog sporta. Program se donosi (i provodi u suradnji i na zahtjev) za potrebe Hrvatskog plivačkog saveza (HPS), koji je u punopravnom članstvu Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) .

Program osposobljavanja vrši se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od 274 sata redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 114 sati, vježbe se izvode u trajanju od 70 sati, a praktična nastava u trajanju od 90 sati. Navedeni program predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u PLIVANJU.

Plivanje kao jedna od najzdravijih sportskih aktivnosti koje je moguće provoditi tijekom cijele godine u vidu rekreacije, rehabilitacije ili natjecateljskog sporta popularno je i pristupačno djeci, odraslima, starijoj populaciji, te osobama s invaliditetom. Pozitivan utjecaj na antropološki status, mogućnost ranog uključivanja u plivački sport i dostupnost širokoj populaciji omogućilo je plivanju status bazičnog sporta. U novije vrijeme sve veća izgradnja plivačkih bazena (Varaždin, Vukovar, Slavonski Brod, Čakovec, Vinkovci, Zagreb-Svetice...), popularizacija plivačkog sporta kroz vrhunske svjetske rezultate naših plivača (Draganja, Milošević, Jovanović, Kožulj, Strahija, Karlo...) te svijest roditelja o pozitivnom utjecaju plivanja na antropološki status djece rezultiralo je porastom broja osoba koje se žele aktivno baviti plivanjem. Stoga je sve veća potreba plivačkih klubova za stručnim kadrom koji poznaje specifičnosti podučavanja plivačkog sporta, bilo da se radi o rekreativnom ili natjecateljskom karakteru aktivnosti.

Također je Šiljeg (2009) provela istraživanje u kojem je sudjelovao 71 plivački trener, od toga 44 muških i 27 ženskih, iz 23 hrvatska kluba. Ukupno 50 varijabli izvedeno je iz čestica "Upitnika za trenere plivanja" koji je sastavljen u svrhu uvida, te poduzimanja mjera za poboljšanje praktičnog rada trenera. Veliki broj trenera radi s više kategorija plivača, što bi sa stanovišta efikasnosti trebalo izbjegavati. Međutim praktični razlog za ovakvo stanje je i nedostatak kvalitetnog stručnog kadra. Prosječan broj plivača s kojim jedan trener radi je 56. Sve prethodno navedeno ukazuje na potrebu donošenja i realizacije programa osposobljavanja za poslove trenera plivanja. Osobama koje će završiti ovaj program osposobljavanja pruža se mogućnost formaliziranja njihovih znanja, vještina i sposobnosti provođenja podučavanja plivanja za koje posjeduju prethodno praktično iskustvo. Samim tim i mogućnost za samozapošljavanje u području sporta kao njihova primarna ili sekundarna djelatnost.

Hrvatski plivački savez (HPS) propisuje napredovanje kroz daljnji sistem licenciranja svojih trenera, a spomenuti program im osigurava temeljnu osnovu za daljnju edukaciju i usavršavanje. U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice plivanja može se upisati osoba koja ima:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • potvrdu kluba o aktivnom bavljenju plivanjem
  • specifične vještine i znanja iz plivanja koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Prijavnicu i potrebne dokumente potrebno je poslati na e-mail biljanakuzmanic2@gmail.com. Način održavanja nastave ovisi o epidemiološkoj situaciji o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.

Safe stay in Croatia

Safe stay in Croatia